Majhinaukri.co.in
| दररोज नवीन भरती | माझी नोकरी |
माझीनोकरी App | दररोज नवीन संभाव्य प्रश्न संच

मुंबई अंगणवाडीत 146 सेविका व मदतनीस पदाची भरती. 04/04/2023

Mumbai Anganwadi bharti 2023 - 146 Various Posts

Mumbai Anganwadi Recruitment 2023

Mumbai Anganwadi bharti 2023 : Integrated Child Development Service (ICDS) Mumbai Under Women and Child Development Department, Government of Maharashtra has issued the recruitment notification and invites application for 98 Angawadi Sevika & Madatnis Posts. Eligible and interested applicant may submit their application on or before 24th March 2023 for Mumbai Anganwadi bharti. More details like age limit, qualification and how apply application for this recruitment is shared in below article of Majhinaukri.co.in

Total Post : 98

01) Angawadi Sevika : 07 Posts

Qualification : 12th Pass

Age Limit : Age in between 18 to 35 years (40 Yrs for Widow)

Payment : Rs 8325

02) Madatnis : 91 + 38 Posts

Qualification : 12th Pass

Age Limit : Age in between 18 to 35 years (40 Yrs for Widow)

Payment : Rs 4425

Job Location : Dharavi, Varli (Mumbai City)

Last date to apply : 24th March 2023 (Dharavi) 04th April 2023 (Varli)

Address for submit application :

  • Dharavi – बाल विकास प्रकल्प अधिकारी धारावी तथा नोडल अधिकारी, मुंबई शहर 
  • Varli : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, प्रभादेवी यांचे कार्यालय ११७, बी डी डी चाळ, वरळी, मुबई

Details Notification

Official Notification


एकूण जागा

01) अंगवाडी सेविका : 07 पदे 

पात्रता : 12वी पास

वयोमर्यादा : 18 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान (विधवेसाठी 40 वर्षे)

पगार : Rs 8325/- (अंगणवाडी विधार्थी संख्या पाहून पगार मिळेल )

02) मदतनीस : 91 + 38 पदे 

पात्रता : 12वी पास

वयोमर्यादा : 18 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान (विधवेसाठी 40 वर्षे)

पगार : Rs 4425/- (अंगणवाडी विधार्थी संख्या पाहून पगार मिळेल )

निवड प्रक्रिया :

७५ गुण : उमेदवाराच्या शैक्षणिक गुण पत्रिकांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे 

२५ गुण – अतिरिक्त :

  • १० गुण विधवा / अनाथ – ,
  • १० गुण अनुसूचित जाती जमाती -,
  • ०५ गुण इतर मागास प्रवर्ग / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / आर्थिक दृष्टया दुर्बल / विशेष मागास प्रवर्ग –
  • ०५ गुण : अंगणवाडी सेविका / मदतनीस पदाचा ०२ वर्षाचा अनुभव असल्यास

नोकरीचे ठिकाण : धारावी, वरळी मुंबई शहर 

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : 24 मार्च 2023 (धारावी) , 04th April 2023 (वरळी)

अर्ज सादर करण्याचा पत्ता :

  • धारावी : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी धारावी तथा नोडल अधिकारी, मुंबई शहर 
  • वरळी : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, प्रभादेवी यांचे कार्यालय ११७, बी डी डी चाळ, वरळी, मुबई

संपूर्ण जाहिरात

अधिकृत अधिसूचना

इतर महत्वाच्या भरती